Duhitatma film trailer world premiere film prime picture released 5 September

9 Просмотры
Издатель
Director - harsh raje
Co director- vikas jadhav
D .o.p - Parth kumbhar
Mangement - Dipak kumbhar
Production - jyotirling production
Creative head- Parth kumbhar & ganesh shirke
Story writer - harsh raje
Special thanks - Nandini khopkar , pramila govnkar , Sahil khetal , prany sonwale, kaushal jadhav, devendra gurav,sanika darge, Divya Ghoshalkar,priyani kumbhar, Hemant kumbhar, mrunali kumbhar,pranv kumbhar,we are one production

Cast - Manoj kumbhar, dilip jadhav, Dipak kumbhar, ruturaj gurav , Mahadev kumbhar, ganesh shirke ,swara kumbhar,Amir mulani , vaibhav kumbhar, Nitin patil ,vikas jadhav

Editing - harsh raje

Marketing - world premiere film prime picture

#worldpremierefilmprimepicture
Категория
Фильмы
Комментариев нет.