មនុស្សលោក - Humanity (Teaser Ep2) - (Life Series) - [Sastra Film]

0 Просмотры
Издатель
ស្រលាញ់គ្នាបែរជាមិនហ៊ានសារភាពប្រាប់គ្នា សុខចិត្តសម្ងំឈឺចាប់រៀងខ្លួន...

សូមរង់ចាំទស្សនាខ្សែរឿងជីវិត រឿង មនុស្សលោក ភាគទី២

មានផ្សាយជូនទស្សនានៅវេលា ម៉ោង៩យប់ រៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ និងសុក្រ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ន និង Facebook Youtube Sastra Film

ផលិត និងរក្សាសិទ្ធិដោយ Sastra Film
Ⓒ2021 by Sastra Film. All rights reserved.
*** មិនអនុញ្ញាតឲ្យ Download ថតចម្លង កែច្នៃ និង Postថ្មីនោះទេ

#មនុស្សលោក​ #ភាគទី២​ #ខ្សែរឿងជីវិតទី១៥​ #សាស្ត្រាហ្វៀម​ #Humanity​​​​​​​​​​​ #sastrafilm​​​​​​​​​​​​ #lifeseries​​​​​​​​​​​​ #bayontv​​​​​​​​​​​​ #khmerseries​​​​​​​​​​​​ #khmerfilm2021​​​​​​​​​​​​ #Khmermovie​​​​​​​​​​​​ #Khmerdrama​​​​​​​​​​​​ #BestSeries​​​​​​​​​​​​ #Inspiredfilm​​​​​​​​​​​​ #រឿងភាគខ្មែរថ្មី​​​​​​​​​​​​ #EducationalSeries​​​​​​​​​​​​ #TvLifeSeries​​​​​​​​​​​​ #FacebookLifeSeries​​​​​​​​​​​​ #YoutubeLifeSeries​​​​
Категория
Фильмы
Комментариев нет.