అప్పాల పుల్ల// Appala Pulla\New Telugu Short film//SAHASRA CREATIONS

0 Просмотры
Издатель
అప్పాల పుల్ల// Appala Pulla\\New Telugu Short film//SAHASRA CREATIONS

#అప్పాల
#పుల్ల
#సహస్ర
#క్రియేషన్స్


ACTORS : Seethamalaxmi, Suman, Ram Mogiloji, Devi, Bhagyaraj Rapelli, Bhanu
DOP : Mahesh Vemula
DIALOGUE : Manish mukkera
POST PRODUCTIONS : VIRAAT CREATIONS
CO- EDITING : MAHESH PALOJI, KUMARSWAMY JANGA

STORY, EDITING, SCREENPLAY & DIRECTION : RAM MOGILOJI (9441642280 )

PRODUCER : Kishore Ch. (95532 65899)


Facebook page : https://www.facebook.com/SAHASRA CREATIONS/

instagram : https://www.instagram.com/SAHASRA CREATIONS/

twitter : https://twitter.com/SAHASRA CREATIONS


#Trending
#Letest Videos
#Appala Pulla
#SAHASRA
#CREATIONS
Категория
Фильмы
Комментариев нет.